Ekobet Pompy
main_offer

O firmie

Strategia firmy Ekobet Beton koncentruje się na stałym rozwoju i osiąganiu wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nastawione jest na spełnienie uzasadnionych i słusznych wymagań i oczekiwań klientów. Jest w stanie sprostać potrzebom rynku dzięki bliskiemu kontaktowi z klientem, profesjonalności, innowacyjności oraz korzystnym cenom. Ekobet Beton stawia na wydajność i kompetencje swoich pracowników. Przez kształcenie i doskonalenie zawodowe podnosi poziom wiedzy w przedsiębiorstwie, wspiera osobisty rozwój pracowników i dba o zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Z myślą o jakości i efektywności ekonomicznej swoich świadczeń Ekobet Beton bazuje na doświadczeniach i potencjale swoich dostawców i partnerów biznesowych. Ekobet Beton wyznaje zasadę uczciwego współzawodnictwa, przestrzega obowiązujące prawa, przy opracowywaniu dostaw materiałów i świadczeniu usług przedsiębiorstwo dąży do oszczędnego gospodarowania energią i surowcami oraz do minimalizacji emisji i odpadów.

Wizją przedsiębiorstwa jest:

  • Umacnianie czołowej pozycji wśród firm świadczących usługi pompowania
    betonu w kraju.
  • Wzmacnianie wartości marki Ekobet Beton jako firmy zdolnej do obsługi największych projektów inwestycyjnych w kraju.
  • Poszukiwanie nowych obszarów zapewniających ciągłość działalności.
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej i odpowiedzialności społecznej.